Photo of the day

170525 StarAdventurer + Bahtinovmaske am Samyang135/2